Науково-дослідна ВІ-лабораторія

28.05.2019
Missing

Науково-дослідна ВІ-лабораторія

Створюється як складова частина Технопарку НТУ «ХПІ» (директор проф. Вєлієв Е.І.) за сприянням факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії та кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління. Орієнтовні строки створення – червень 2019.

Основна мета створення лабораторії – застосування методів та засобів Business Intelligence (ВІ) для вирішення задач, пов’язаних з аналізом діяльності сучасних бізнес-систем та підвищенням їх ефективності.

Основні напрями науково-дослідної та практичної діяльності:

І. Застосування методів та засобів OLAP (On-line Analytical Processing) для вирішення задач, пов’язаних з аналітичною обробкою даних, зокрема багатомірний аналіз даних.

ІІ. Моделювання, прогнозування та дослідження великих масивів даних з метою забезпечення допомоги підприємствам у вирішення задач класифікації даних, формування власних номінальних та кількісних шкал, а також використання для їх аналізу розвиненого математичного апарату.

ІІІ. Розробка аналітичних засобів підтримки прийняття рішень, зокрема:

1) можливість створення форматованих та інтерактивних звітів, з розвиненими механізмами для їх розповсюдження та оновлення

2) контрольні (інформаційні) панелі (dashboards) — особливий вид звітності, який дозволяє представляти дані в наочному, інтуїтивно зрозумілому вигляді, за допомогою різних шкал, показників, індикаторів тощо. За допомогою таких контрольних панелей користувачі можуть стежити за поточним станом ключових показників і процесів і порівнювати їх з наміченими, цільовими значеннями. Такі панелі дозволяють отримувати операційну інформацію з бізнес-застосувань та роблять її доступною в реальному режимі часу.

3) оперативні (adhoc) запити — можливість відповідним користувачам самостійно (без залучення ІТ-спеціалістів) створювати і виконувати унікальні, нетипові запити. Для реалізації таких можливостей у BI-платформі повинен бути розвинений семантичний шар, який дозволяє знаходити і отримувати потрібну інформацію з наявних джерел. Крім того, в системі повинні бути відповідні засоби для аудиту цих запитів для перевірки правильності їх виконання.

ІV. Моделювання та аналіз бізнес-систем та бізнес-процесів з метою виявлення та усунення структурних та інших недоліків в організації бізнесу. Дослідження у напрямку розробки методу аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів базується на використанні:

1) формальних методів та нотацій моделювання бізнес-процесів;
2) структурного аналізу та функціонального моделювання;
3) теорії множин;
4) теорії графів;
5) математичного програмування;
6) машинного навчання.Назад